Obra
Salvador Galmés i Sanxo

Obra

Salvador Galmés va escriure obra pròpia (narrativa), va estudiar l’obra i la figura de l’autor medieval Ramon Llull, i va traduir a la llengua catalana textos d’autors clàssics llatins. A hores d’ara l’obra de Salvador Galmés i Sanxo, tant la literària com la científica, ha estat recollida completament (quatre volums de les Obres completes, publicades entre els anys 1992 i 2001, a més del volum Escrits sobre Ramon Llull, publicat l’any 1990). Per altra banda, la recuperació de l’obra de Galmés es va iniciar tot just després de la seva mort. L’any 1953 l’Editorial Moll publicà un recull de narracions amb el títol de Novel·letes rurals, que en 1976 s’amplià i es titulà La dida i altres narracions. L’Editorial Moll també publicà Quadrets i pinzellades al 1956 i reedità Flor de card al 1949. Aquests aplecs contenen les obres narratives més significatives de Salvador Galmés.

Pel que fa a les característiques principals, cal destacar el ruralisme. Els personatges i ambients son gairebé sempre rurals i la visió del món i de l’home es fa des del camp. És una concepció diferent al costumisme, molt propera al naturalisme hispànic i al “verisme”. Al ruralisme s’uneix una consideració fatalista de les accions i els personatges, ja que el dolor s’associa inseparablement de la vida i la mort és entesa com un alliberament o reencontre. De totes formes, la figura del pagès es diferencia del dels narradors modernistes del Principat, ja que aquest presenta un fons de bondat derivat del fet d’esser homes naturals en el sentit rousseaunià del terme, i no representant les forces més primàries i negatives com l’estupidesa, l’avarícia, la superstició, etc.

El llenguatge es caracteritza per l’ús d’un llenguatge literari normal i mallorquinitzant, en contrast amb l’expressió absolutament dialectal dels costumistes. Els mots i girs dialectals es combinen amb termes cultes i mots propis del català continental, moltes vegades marcat pel retoricisme. Als diàlegs i fragments purament narratius l’expressió es fa més planera, mentre que en les descripcions és on abunda més el recargolament i la complicació lèxica i sintàctica.

En aquest apartat d’aquesta pàgina web s’hi anirà incloent amb el temps tant l’obra pròpia de Salvador Galmés com les versions dramàtiques que altres autors n’han fet de l’obra.

Per descarregar les obres clica sobre  o per visualitzar-les online clica sobre .

ACTIVITATS DIDÀCTIQUES

Salvador Galmés

Activitats didàctiques que permeten conèixer el context i la biografia de Salvador Galmés, així com també la seva obra lul·lística, narrativa i el seu estil literari.

 

 

OBRES COMPLETES

Obres completes 4. Articles, pròlegs i altres treballs. Epistolari

Obres Completes 4

Introduccions de les traduccions d’autors llatins, articles històrics, pròlegs, necrologies, estudis, polèmiques, treballs d’estudiant i epistolari a diversos escriptors.

Obres completes 3. Lul·lisme

Lul·lismePròlegs i introduccions a les diverses edicions lul·lianes, biografia de Vida Compendiosa del Beat Ramon Llull (1915) i alguns articles no recollits al llibre Escrits sobre Ramon Lull (1990). En aquests treballs lul·lístics es pot descobrir la bellesa de la prosa galmesiana i la capacitat de transmissió de la passió que sentia pel Mestre.

Narrativa 2. Relats breus i proses literàries

Narrativa 2Selecció de texts breus de caràcter literari que recull narracions breus, quadres costumistes, proses literàries, texts històrics i altres texts atribuïts a Salvador Galmés.

Narrativa 1. Flor de Card. Encalçant. Recordatori de la pelegrinació mallorquina

Narrativa 1Publicació de les seves novel·les Flor de Card (1911), Encalçant (1914) i el poc conegut Recordatori de la Pelegrinació Mallorquina a Lourdes (1908).

Escrits sobre Ramon Lull

Escrits sobre Ramon LlullEdició d’alguns treballs sobre Ramon Llull: Blanquerna, Viatges de Ramon Llull, Davant el centenari lul·lià, Activitat literària de Ramon Llull, L’edició de les Obres Originals del Mestre, Ramon Llull plasmador del nostre idioma, Llàntia votiva, Dinamisme de Ramon Llull i Ramon Llull dins la història de la cultura catalana.

TRADUCCIONS DEL LLATÍ

De l’orador, de M. T. Ciceró

Del camp, de M. Terenci Varró

D’agricolia, de M. Porci Cató

VERSIONS DRAMÀTIQUES DE TEXTOS DE SALVADOR GALMÉS

El Garriguer d’Infern, a càrrec de Pau Quina

El Garriguer d’Infern Versió dramàtica de El Garriguer d’Infer de Salvador Galmés.

PICA-CALDERES. DRAMATÚRGIA DE CATALINA FLORIT LLINÀS

Versió dramàtica escolar de Pica-calderes de Salvador Galmés.

FLOR DE CARD. DRAMATÚRGIA DE FRANCESCA VADELL CUBELLS

Versió dramàtica escolar de Flor de Card, l’única novel·la de Salvador Galmés.

EL FILL DE L’AIRE I DE LA MAR. DRAMATÚRGIA DE FRANCESCA VADELL CUBELLS

Versió dramàtica d’El fill de l’aire i de la mar de Salvador Galmés.

Flor de Card. Dramatúrgia de Joan Gomila Gaià

Versió dramàtica de Flor de Card, l’única novel·la de Salvador Galmés.

La Dida. Versió teatral de Maria Antònia Oliver

Versió dramàtica de La Dida, un dels millors contes de Salvador Galmés i de la literatura catalana.