- Sant Llorenç des Cardassar

Nova web sobre Salvador Galmés

La nova web està dedicada específicament a l’escriptor Salvador Galmés. Hi podeu accedir directament (www.salvadorgalmes.cat) o través del web municipal

El Programa Municipal Salvador Galmés i Sanxo comptava amb la inclusió d’un apartat dedicat a l’escriptor llorencí. El resultat ha estat l’elaboració d’un nou web on es pot consultar informació diversa sobre l’escriptor.

Concretament el web compta amb l’apartat d’obra, on es poden consultar les característiques i trets estilístics de l’escriptor. A més, a mesura que es vagin realitzant les digitalitzacions de les obres, es podran descarregar gratuïtament o llegir online les obres pròpies de l’autor, les versions dramàtiques que s’han realitzat basant-se en algunes de les seves obres i les traduccions que mossèn Salvador va dur a terme al llarg de la seva trajectòria.

A l’apartat de biografia es poden consultar els esdeveniments que van marcar la seva vida. S’han incloses dues opcions per facilitar-ne el seu coneixement: en primer lloc la seva biografia redactada i, en segon lloc, una versió esquemàtica.

Finalment, a l’apartat de programa municipal es poden visualitzar totes les accions i esdeveniments que han tingut cabuda dins el Programa Municipal Salvador Galmés i Sanxo.

El web de Salvador Galmés i Sanxo